Stopi v stik

Okoljska strategija

 • Smo okoljsko napredna družba

  Sharp že od leta 2004 deluje v skladu s temeljno filozofijo – postati okoljsko napredna družba. Več kot desetletje je družba dokazovala, da to niso le prazne besede.

  Sharp je bil prvi proizvajalec, ki je prejel znak EU za okolje za televizor. Večina večnamenskih tiskalnikov Sharp je nagrajena in certificirana za svoje energijsko varčne in okolju prijazne lastnosti.

  V zadnjih letih so številni Sharpovi izdelki prejeli mednarodne nagrade za izjemno ekološko prijazen dizajn, ki predstavlja našo zavezo k ustvarjanju okolju prijaznih izdelkov, ki nam omogočajo doseči naš cilj – postati okoljsko napredna družba.

  Varčujmo z viri.

  Varčujmo z energijo.

  Dolga trpežnost.

  Največ recikliranja.

  To je Sharpova zaveza okolju in družbi

 • Pozitivno delovanje. Prava naložba.

  Od zgodnje zasnove izdelka do proizvodnje in vse do odlaganja na koncu življenjske dobe, vsako področje, ki posredno ali neposredno vpliva na okolje, je nenehno pod nadzorom.

  Vse naše tovarne in večina naših pisarn je skladnih s standardom ISO 14001: ogrodjem, ki postavlja zahteve za sisteme okoljskega upravljanja. Poleg tega aktivno spodbujamo okoljsko upravljanje in zelene iniciative za povišanje zavedanja po naši celotni organizaciji.

  Naši inženirji nenehno razvijajo inovativne ekološke tehnologije, zaradi katerih bo svet bolj čist in zelen, pri tem pa smo osredotočeni na proizvajanje visoko kakovostnih, okoljsko naprednih izdelkov.

 • Izdelovanje bolj zelenih izdelkov

  Sharpove 'smernice za zelene izdelke' urejajo celoten življenjski cikel prav vsakega izdelka, ki ga proizvedemo. Stremimo k nizki porabi energije, manj odpadkom, manj embalaže, boljšemu recikliranju in izdelkom z daljšo življenjsko dobo.

 • Zgodovina – in prihodnost pionirstva

  Kot izumitelj za družbo, je Sharp začel razvijati solarno tehnologijo že daljnega leta 1959. Danes našo solarno tehnologijo lahko najdete v hišah, kmetijah, tovarnah, solarnih parkih in javnih stavbah po celem svetu. In to je samo eno izmed naših strokovnih področij.

  Kjer je to mogoče, naši izdelki izkoriščajo dolgo življenjsko dobo svetilk LED, ki porabijo minimalne količine elektrike.

  Nenehno razvijamo naše tiskalnike in večfunkcijske naprave, ki so energetsko učinkovite.

  Odgovornost do okolja je v Sharpovem genetskem zapisu

  Svinčnik Ever Sharp, ki ga je izumil ustanovitelj družbe Tokuji Hayakawa, je poskrbel za naše ime – Sharp. Ker je spremenil vsakdanji predmet za enkratno uporabo v nekaj ponovno uporabnega in tako prihranil dragocen les, bi ga lahko uvrstili kot naš prvi okoljsko odgovorni izdelek.

Zeleni izdelki

Sharp svoje okoljsko osveščene izdelke imenuje 'zeleni izdelki' (GP). Smernice GP , ki določajo kriterije razvoja in zasnove skupaj s sedmimi koncepti, so globalno v uporabi v vseh oddelkih za zasnovo od leta 1998. Podobno naše okoljsko osveščene naprave imenujemo zelene naprave (GD) in za njih smo razvili smernice GD, ki so v veljavi pri vseh oddelkih za zasnovo naprav od leta 2004.

Z razvojem tovrstnih izdelkov in naprav Sharp postavlja posebne cilje v skladu s standardoma GP in GD, ki sta oblikovana glede na smernice GP in GD. V preskusnih fazah proizvodnje in serijske proizvodnje določa, kako dobro določen izdelek ali naprava deluje v skladu s temi cilji in tisti, ki te standarde dosežejo, prejmejo status GP ali GD.

Vsebina standardov GP in GD - meril razvojnih ciljev - je vsako leto pregledana in bolj striktna za nadaljnjo izboljšavo okolju prijaznega delovanja naših izdelkov in naprav.

Koncepti zelenih izdelkov

Varčevanje z energijo/Ustvarjanje energije
Izdelki z vrhunskim varčevanjem z energijo/zmogljivostjo ustvarjanja energije izboljšajo energetsko učinkovitost in zmanjšajo porabo energije izdelkov; drugi ukrepi


Ohranjanje virov
Izdelki, zasnovani za ohranjanje virov, zmanjšajo količino uporabljenih materialov; zasnove izdelkov, ki ohranjajo vire med uporabo; podaljšanje življenjske dobe izdelkov; drugi ukrepi

Možnost recikliranja
Izdelke, zasnovane za recikliranje, je mogoče enostavno razstaviti; uporabljajo materiale, ki so enostavni za recikliranje; drugi ukrepi

Varna uporaba in odlaganje
Izdelki, ki jih je mogoče varno uporabljati in odvreči
Ne uporabljajte snovi, ki negativno vplivajo na zdravje ljudi ali okolje; drugi ukrepi

Uporaba zelenih materialov in naprav
Izdelki, ki uporabljajo zelene materiale in naprave
Uporaba recikliranih materialov/plastika na osnovi biomase; drugi ukrepi

Okoljska zavest,
zanašanje na baterije, ipd.

Izdelki, ki uporabljajo baterije, priročniki in embalaža z naprednimi okoljskimi ukrepi
Zmanjšanje embalaže izdelkov; zasnova izdelkov, ki omogočajo enostavno odstranjevanje baterij; drugi ukrepi

Prikaz Eko-informacij o izdelkih
Izdelki, ki prikazujejo okolju prijazno delovanje in informacije
Pridobivanje okoljskih oznak (eko-oznak); izpeljava LCA; drugi ukrepi

Zelene tovarne

V 2003 je Sharp začel s strogim sistemom ocenjevanja svojih tovarn po svetu in jih zavestno izpostavil strogemu internemu pregledu. Točke se podelijo z izpolnjevanjem številnih strogih okoljskih praks, vse od recikliranja deževnice do izogibanja odlaganja odpadkov v zemljo. Želimo doseči status Super zelene tovarne, za katerega je potrebno zbrati izredno veliko število točk. V letu 2009 so bile vse Sharpove tovarne na Japonskem nagrajene s statusom Super zelene tovarne, Sharpova visokotehnološka tovarna v Kameyami pa je bila najboljša. Kameyama proizvaja energijo, ki jo potrebuje za proizvodnjo, iz enega največjih fotovoltaičnih sistemov na strehi v Aziji s kapaciteto 5,2 MW. In ne samo to, preostale potrebe tovarne po energiji pokriva vrhunska plinska toplotna tovarna, odpadna voda pa se ne porabi samo za segrevanje vode, temveč tudi za klimatiziranje.

Sharpova tovarna v francoski Alzaciji, ki izdeluje standardne in večfunkcijske tiskalnike, je ta status prejela julija 2006. Ena od ključnih eko-moči tovarne je v strogem pristopu do ločevanja odpadkov. Že od leta 2004 se ločeno zbirajo in reciklirajo – baterije, plastika, neonske svetilke, papir, steklene in lesene palete. Tovarna je naredila napredek tudi pri oskrbovalni verigi in logistiki. Z uporabo nove vrste kartona se je prepolovila količina embalaže in njena teža zmanjšala za tretjino, kar zmanjša potrebe po transportnih kapacitetah in porabi goriva.

Sharpovi okoljevarstveni napori v tovarni v Wrexhamu v severnem Walesu so prav tako prišli na naslovnice. Leta 2008 je tovarna prejela nagrado Wales Business and Sustainability Award v priznanje solarne energije in prizadevnim korakom tovarne proti okolju prijazni in trajnostni prihodnosti. Novi proizvodni postopki v tovarni se osredotočajo na učinkovito rabo virov in ponovno uporabo in recikliranje starih izdelkov.

Potrdilo/oznaka

Okoljska oznaka

Na voljo je komplet različnih eko-oznak, ki poudarjajo različno stopnjo okoljskih ukrepov izdelka. Zahteve za uspešno prijavo oznake so neizprosne. Ni potrebno poudarjati, da veliko Sharpovih izdelkov že ima eko-oznake, kot sta "Blue Angel".

 • Blue Angel

  Blue Angel prepoznava okolju prijazne izdelke s pomočjo številnih kriterijev, kot so zmanjšana poraba energije, nizke kemične emisije, nizke ravni hrupa in okolju prijazna zasnova izdelkov. Za celoten seznam potrjenih izdelkov obiščite

Predpisi

Sharp si seveda močno prizadeva za združljivost s pravnimi zahtevami po celotni Evropi, kot npr. za obvezno kemično registracijo odpadkov "REACh", odlaganje električne in elektronske opreme "WEEE" in omejitve uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi "RoHS".

 • REACh

  REACh je uredba Evropske Unije (ES 1907/2006) glede registracije, ocenjevanja, dovoljenja in omejitve uporabe kemikalij, veljavna od 1. junija 2007.

  Eden od ciljev te uredbe je izboljšanje zaščite zdravja ljudi in okolja pred tveganji zaradi kemičnih snovi znotraj celotnega okvira trajnostnega razvoja. Sharp podpira ta cilj in v skladu s Sharpovim kodeksom ravnanja izvaja proaktiven pristop k skladnosti z uredbami.

  Za več informacij glejte naslednjo spletno stran:

  SDS (varnostni listi)

  SDS (varnostni listi) opisujejo značilnosti kemičnih snovi ter ukrepe v sili za rokovanje s to kemikalijo – ali izdelkom, ki jo vsebuje – v primeru nesreče. To pomaga pri pravilnem razumevanju značilnosti kemikalije za varno uporabo izdelkov, ki to kemikalijo vsebujejo.

  Za več informacij o Sharp SDS glejte naslednjo spletno stran:

 • RoHS

  Uporaba nevarnih snovi v električni in elektronski opremi je nadzorovana s strani direktiv RoHS 2002/95/ES in 2011/65/EU, ki omejujejo uporabo težkih kovin, kot so svinec, živo srebro, kadmij in šestvalentni krom ter zaviralce ognja.

  Za več informacij glejte naslednjo spletno stran:

 • Odpadna električna in elektronska oprema

  Če je ta simbol na vašem izdelku, to pomeni, da je izdelek ob koncu življenjske dobe treba odstraniti ločeno od običajnih gospodinjskih odpadkov. Črna proga označuje, da je bil izdelek na tržišče poslan kasneje od 15. avgusta 2005. To je del zakonodaje EU, ki zahteva pravilno obravnavo, obnavljanje in reciklažo tovrstnih odpadkov, ki se jih odlaga v zemljo. Zato nam pomagajte varovati okolje tako, da na ustrezen način odstranjujete odpadke in s tem zagotovite pravilno obdelavo ter preprečite potencialne negativne učinke na okolje in zdravje ljudi, ki lahko nastopijo v nasprotnem primeru.

  Če so v vaši rabljeni električni ali elektronski opremi baterije, jih prosimo odlagajte ločeno in upoštevajte lokalne predpise. Električne odpadke lahko odstranite pri vaših lokalnih oblasteh, javnih službah ali lokalnem distributerju, če nameravate kupiti podoben, nov izdelek.

  Države zunaj EU: Odstranite jih v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi in uredbami.

  Glede odlaganja in rokovanja s Sharpovimi toner kartušami in drugimi potrošnimi materiali za Sharpove večfunkcijske naprave pomnite naslednje:

  S tovrstnimi odpadki morate ravnati v skladu z zakonskimi predpisi v vašem območju. Priporočamo, da za to stopite v stik s pooblaščenimi servisnimi ponudniki (npr. podjetja za recikliranje odpadkov), in po potrebi povprašate lokalne oblasti za podporo. Posebne rešitve so na voljo v naslednjih državah:

 • Baterije

  Baterije so izdelki, ki se uporabljajo vsakodnevno in imajo lahko hude negativne vplive na okolje, če jih na koncu življenjske dobe ne odlagate in reciklirate na ustrezen način. Iz recikliranih baterij je mogoče ustvariti koristne materiale in zagotoviti vire za proizvodnjo izdelkov v Evropi.

  Za več informacij glejte naslednjo spletno stran:

 • Prostovoljni sporazum EU

  Sharp je podjetje, ki daje poudarek okolju, z dolgo zgodovino okoljskih izboljšav pri svojih izdelkih.
  Sharp se tako zavezuje k sodelovanju v evropskem "prostovoljnem sporazumu za opremo za zajemanje slik". Tako Sharp prispeva v akcijski načrt EU o energetske učinkovitosti z izboljšanjem okoljskih lastnosti svojih izdelkov, zlasti glede uporabe virov in energetske učinkovitosti.

  Stranke bodo lahko uporabljale okoljsko napredne izdelke, obenem pa bodo lažje opravljale trajnostno usmerjene nakupe glede na informacije o okolju prijaznem delovanju izdelkov. Tovrstne informacije so na voljo na strani izdelka za vsako državo v "Podpora in prenosi” z Okoljsko deklaracijo v skladu s standardom ECMA370.